Si naciste el: 9 de noviembre de 1952 Tu Nawal es: 4 AQ’AB’AL

Si naciste el: 9 de noviembre de 1952 Tu Nawal es: 4 AQ’AB’AL | Ahora para conocer tu destino haz clic sobre el Nawal que corresponde a tu fecha de nacimiento:

B’AT’Z E AJ I’X
TZ’IKIN AJMAQ NO’J TIJAX
KAWOQ AJPU IMOX I’Q
AQ’ABAL K’AT KAN KEME
KEJ Q’ANIL TOJ TZ’I

Recuerda:

Si naciste el: 9 de noviembre de 1952 Tu Nawal es: 4 AQ’AB’AL