Si naciste el: 23 de mayo de 1953 Tu Nawal es: 4 TIJAX

Si naciste el: 23 de mayo de 1953 Tu Nawal es: 4 TIJAX | Ahora para conocer tu destino haz clic sobre el Nawal que corresponde a tu fecha de nacimiento:

B’AT’Z E AJ I’X
TZ’IKIN AJMAQ NO’J TIJAX
KAWOQ AJPU IMOX I’Q
AQ’ABAL K’AT KAN KEME
KEJ Q’ANIL TOJ TZ’I

Recuerda:

Si naciste el: 23 de mayo de 1953 Tu Nawal es: 4 TIJAX